สวดมนต์ทําวัตรเย็น เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญในวันเข้าพรรษา

37936668_966026486910340_9152109462738173952_n.jpg

สวดมนต์ทําวัตรเย็น เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญในวันเข้าพรรษา ณ วัดทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาจำนวน 9 รูป

image