ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านในล็อค ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

37561221_956678641178458_3443151066454032384_n.jpg

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านในล็อค ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561