ผ้าป่าสร้างหม้อแปลงไฟ้ฟ้า ๓ เฟส วัดทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖๔,๖๒๓ บาท

37951130_966002926912696_993049327062482944_n.jpg

ผ้าป่าสร้างหม้อแปลงไฟ้ฟ้า ๓ เฟส วัดทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖๔,๖๒๓ บาท ขออนุโมทนา ขออานิสงค์แห่งบุญใดกุศลใดที่ท่านเจ้าภาพ ได้บำเพ็ญมาแล้ว ขอให้ท่านเจ้าภาพ มีศีลดี มีสมาธิดี มีปัญญาดี ทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ ดับทุกข์ได้และแก้ปัญหาได้ง่ายๆ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ

image