พระครูวินัยธรไมตรี ฐิตปญฺโญ

49511244_1088079814705006_5765332882880987136_n.jpg

     สำหรับชาติภูมิของพระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ มีนามเดิมว่า ไมตรี (แซ่ซื้อ) เขตประชาพัฒน เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2498 ที่หมู่บ้าน 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อนายค่อยยิ้ว มารดาชื่อนางกิมเลี้ยน (แซ่ซื้อ) เขตประชาพัฒน ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 13 คน เริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนบ้านท่าพระจักร ตำบลอู่ทอง จากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯมาศึกษาต่อทางช่างไฟฟ้าและได้ทำงานอยุ่ในร้านไฟฟ้าเป็นเวลาหลายปีจนอายุครบบวชจึงได้เดินทางกลับบ้านและทำการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดท่าพระยาจักร 

     ตำบลอู่ทองเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2520 โดยมีพระครูวรบรรพตพิทักษ์ (พูด เขมจาโร) เจ้าคณะตำบลเป็นพระอุปัชณาย์ มีพระครูสุวรรณกิจจารักษ์ (พวน ปกงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดท่าพระยาจักรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์หลำ ปัญญาสาโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้จำพรรษาอยู่กุฏิหลังเดียวกับเจ้าอาวาส

     จึงได้มีโอกาสศึกษาตำรับตำราหลายเล่มจนจิตใจมุ่งมั่นแต่ในทางธรรม และด้วยความขยันในการศึกษาหาความรู้เพียงพรรษาแรกก็สอบได้เป็นนักธรรมตรี ในปี พ.ศ. 2521 สอบได้นักธรรมโท ถัดมาเพียงปีเดียวสอบได้นักธรรมเอก และยังเป็นองค์แสดงพระปาฏิโมกข์อีกด้วย จากนั้นได้ออกจาริกแสวงบุญไปทั่วประเทศถึง 68 จังหวัด ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้จากพระอาจารย์หลายท่าน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2523 ถึงปี 2525 ไเดินทางไปศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อพระครูวิสาลเขมคุณ ที่วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

     ซึ่งท่านได้เมตตาธรรมอบรมวิชาการต่างๆ ให้เป็นอย่างมากกล่าวสำหรับเพื่อนสหธรรมมิก ก็มีอยู่ทั่วทุกภาค ครั้นในปี พ.ศ. 2527 ได้จาริกลงทางใต้ มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพ่อท่านหนึ่ง (หลวงพ่อมนัส อติมฺตฺโต) กราบมาว่าในเขตของเขาธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญตนและปฏิบัติธรรม จึงได้เดินทางไปดู ก็พบกับสถานที่อันรื่นรมดังว่าและได้ร่วมกับพระสงฆ์อีก 4 รูป ทำการก่อสร้างที่พักอยู่จำพรรษาตั้งแต่นั้นมา

     ครั้นญาติโยมทราบข่าวว่ามีพระมาจำพรรษาอยู่ ก็พากันมากราบนมัสการพร้อมกับมีคณะศรัทธาตระกูลรอดภัย โดยการนำของหลวงพ่อมนัส, นางพุ่ม, นายมนู และนายศิริ รอดภัย ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมในเนื้อที่กว่า 12 ไร่และได้ริเริ่มจัดงานปฏิบัติธรรม มีการเข้าอยู่ธุดงควัตรเข้าอยุ่ปริวาสกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำเรื่อยมา 

     ในทางด้านถาวรวัตถุ ได้ทำการก่อสร้างพระพุทธรูปใหม่ ปางตรัสรู้ (พระพุทธกิติสิริชัย) จึงจัดว่าเป็นพระพุทธรุปที่มีความสวยงามติดอันดับในสยามประเทศ และท่านยังได้รวบรวมเงินบริจาคจากจิตศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ จัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 200,000,000 บาท โดยเสนาสนะอันเป็นที่อยู่ของท่านนั้น กลับเป็นกุฏิไม้ที่เล็กและคับแคบ ปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกที่หรุหราใดๆ อย่างสิ้นเชิง สมกับคำสรรเสริญที่ว่า ท่านเป็นพระที่มากด้วยบารมี แต่ท่านได้ใช้บารมีของท่านทำนุบำรุงพระศาสนาโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของท่านเลยแม้แต่น้อย

     พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดทางสายเอก (เขาธงชัย) ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันท่านอายุได้ 64 ปี พรรษา 42 พระนักพัฒนาผู้ตั้งจิตทำงานด้านพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจ

image