พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

19146007_728875973958727_7392761791033891113_n.jpg

    พระมหาธาตุ เจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสวยงามและวิจิตรตระการ ตาตามแบบศิลปะไทยแท้อันหาดูได้ยากยิ่ง ซึ่งคณะสงฆ์และพสกนิกร ผู้จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศความภักดี โดยร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ ๕๐ โดยท่านพระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนาย สวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานฝ่ายประชาชน และประธานโครงการ

    เมื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาให้ ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี นายช่างสถาปนิกประจำสำนักพระราชวังออกแบบ ท่านผู้นี้มีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมไทยอย่างยิ่ง เมื่อท่านได้ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วท่านก็ได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า งานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านที่ฝากไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่ลูกหลานลูกหลานต่อไป

    พระมหาธาตุเจดีภักดีประกาศทรงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมไทยอันยอดเยี่ยม โดยฝีมือการออกแบบ และก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจงเป็นที่สุด มีความสูง 50 เมตร กว้าง 50 เมตรและยาว 50 เมตร เป็นความหมายถึงระยะเวลา 50 ปี ที่ครองราชย์มานั้นเอง

    พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ รูปลักษณ์ เป็นอาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 3ไร่ ประกอบด้วยหมู่เจดีย์ 9 องค์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวางในบุษบก ซึ่งอยู่ภายใต้โดม โดยมีเจดีย์รายล้อมอยู่ 4 ทิศ 8 องค์ ซึ่งเจดีย์ทั้ง 8 องค์ออกแบบเป็นเจดีย์ทรงลังกา สำหรับตัวอาคารเป็นตึกสถาปัตยกรรมครบถ้วน ทั้งประตูและเสาตลอดจนเครื่องตกแต่งภายในทั้งหมด 

    แนวคิดการก่อสร้างเป็นแบบใหม่ เป็นกวัดไทยโดยการร่วมเอาโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมารวมอยู่ในตึกเดี่ยวกันในแนวตั้ง อีกทั้งภายในอาคารยังมีพระพุทธรูปปางงดงามถึง ๓๗ องค์ ที่ เลือกสรรแล้วจากทั่วประเทศสร้างใหม่มารวมไว้

    ปูชนียสถานแห่งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านกรูดและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ทุกคนควรจะหาโอกาสมาเยี่ยมชมเพื่อให้ประจักษ์ถึงความงดงามของศิลปะไทยและประกาศความจงรักภักดี ต่อองค์พระประมุขของชาติสมดังนามที่ได้ทรงพระราชทานนี้

16473838_652298851616440_5543033258449864617_n.jpg

image