เกี่ยวกับวัดทางสาย

ปี พ.ศ. 2532 ชาวบ้านในท้องถิ่น ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ถูกเบียดเบียนเดือดร้อนอยู่เสมอ เพราะเหตุมีมิจฉาชีพมาก มักมีการลักขโมย อบายมุข เช่น การพนัน เป็นต้น นายมนัสและนางพุ่ม รอดภัย จึงคิดดำริสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไว้ในเขตตำบลธงชัย  

อ่านต่อ

 

 

image
image
image

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 

เชิญร่วมทำบุญ ตามศรัทธาได้ที่
 

  • ชื่อบัญชี "วัดทางสาย" 
  • ธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย์ 
  • เลขที่บัญชี 051-570-5286-07

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความธรรมะ

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลธงชัย

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ :

081 926 8159

ติดต่อ : flimflim0843211077@gmail.com,

www.facebook.com/WatThangSai